Berit Bölander

Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna, uppmanar arbetsmarknadens parter att lösa situationen för de drabbade kommunalarna.