Jämställdhetsminister Paulina Brandberg och SKPF:s ordförande Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF träffar jämställdhetsministern

Forum Jämställdhet pågår för fullt i Malmö och vi passade på att prata med vår nya jämställdhetsminister Paulina Brandberg när hon besökte vår monter.

Att jämställdhet är något som är viktigt för SKPF visar inte minst vår uppmaning ”Även kvinnor har rätt till en god pension” på konferensen Forum jämställdhet, som pågår för full på Malmömässan.

Vi är den enda pensionärsorganisationen på plats för att inte bara tala om hur vi arbetar, utan även för att knyta kontakter med andra förbund, myndigheter och intresseorganisationer.

När Sveriges nya jämställdhetsminister, tillika biträdande arbetsmarknadsminister, Paulina Brandberg (L) besöker vår monter passar vi på att ställa några frågor:

Vad gör egentligen en jämställdhetsminister?
Jag ska se till att vi får ett mer jämställt samhälle. Jag kan ta initiativ till nya lagar och jag kan använda till exempel jämställdhetsmyndigheten som jag ansvarar för genom att skriva ett regleringsbrev som talar om hur de ska arbeta.

Vilken är din viktigaste fråga?
Jag vill egentligen inte gradera något eftersom många frågor hänger ihop. Den ekonomiska jämställdheten är till exempel en viktig faktor för att kunna arbeta förebyggande för våldsutsatta kvinnor. Men en hjärtefråga för mig är gruppen hedersutsatta, därför att jag i mitt tidigare jobb har mött den här gruppen. Jag har en väldigt liberal syn på hur ett idealsamhälle ser ut. Jag vill att varje människa ska ha egen makt över sitt liv utan att andra ska påverka hur man ska leva. Just den här gruppen är det min uppfattning att det dem som är allra mest begränsade. Jag står bara inte ut att det ser ut på det sättet.

Vi jobbar ju med att få jämlika pensioner. Hur ser du på det stora gapet som finns mellan kvinnor och mäns pensioner, det börjar ju redan i arbetslivet.
Ja absolut. Jag tror ju så här: När man tittar på skillnader i ekonomisk jämställdhet ser vi att en faktor är att män och kvinnor gör olika utbildningsval och yrkesval. Och också att kvinnor i större utsträckning är hemma längre med barnen och tar större delen av vabbet. Jag tycker att man ska en flexibilitet kring ett människoskap och göra fria val, men det är viktigt att människor gör informerade val. Jag kan uppleva att det är ett problem att det finns en stor okunskap kring vad får det här för effekter för min livsinkomst. Man kan inte bara titta på inkomsten här och nu, utan hur ser min livsinkomst ut och hur ser den ut när jag går i pension?

När du kommer tillbaka till kontoret nu, vad ska du göra då?
En av de frågor som är väldigt högt på min prioritetslista just nu är tvångsumgänget mellan barn och våldsamma vårdnadshavare. Det är en fråga som vi måste hitta en bra fungerande lösning på, för det fungerar inte i dag – varken för barnen eller för alla dem, ofta då kvinnor, som stannar kvar i relationer för att de inte har möjlighet att lämna.

Text Markus Dahlberg Foto Markus Dahlberg