SKPF: ”Vi behöver slå vakt om välfärden”

– Vi i SKPF Pensionärerna kommer följa utvecklingen i kommunsektorn noga och på alla sätt bevaka våra medlemmars rätt till välfärd och omsorg.
Det säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

SKPF Pensionärerna har lokalavdelningar över hela landet. I takt med att kommunbudgetarna spikas kommer också oroliga samtal om nedskärningar inom äldreomsorgen in till förbundet.

– Staten måste ta ett långsiktigt ansvar för finansieringen av välfärden i regioner och kommuner. Det finns ingen anledning för våra medlemmar som behöver sjukvård och omsorg att acceptera att det samhälle de byggt upp inte tar hand om dem på ålderns höst, säger Berit Bölander.

– När de äldre med omsorgsbehov blir fler måste kommunerna ha koll på att de ökade behoven inte leder till kvalitetsförsämringar. Kommunerna måste också se till att de äldre inte används som en enkel besparingspost, bara för att de är en tålig grupp som inte gör så mycket väsen av sig.

Förnyelse och digitalisering
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ber inte bara staten om hjälp, utan ser också över vad kommunerna och regionerna själva kan göra för att få ner kostnaderna.

– Vi måste, som medborgare, också alla vara beredda på att välfärden framöver kommer behöva levereras på lite andra sätt med hjälp av bland annat digitalisering och förnyelse, skriver SKLs chefsekonom Annika Wallenskog i ett blogginlägg.

– Digitalisering är självklart välkommet så länge som det underlättar för de som gör jobbet och förbättrar kvaliteten för brukarna. Men med allt det här förnyelsearbetet följer också risker för att de svagaste hamnar i kläm. Vi behöver slå vakt om välfärden och våra medlemmars intressen extra hårt nu, inte minst i de olika pensionärsråden, säger Berit Bölander.

Text Rikard Johansson Foto Rikard Johansson