Slipp kvarskatt 2024

Många nyblivna pensionärer får kvarskatt helt i onödan. Pensionsmyndigheten tipsar om hur du kan göra för att slippa det.

Av alla som får kvarskatt är det många som är nyblivna pensionärer. Det beror ofta på att de får pension från flera håll eller att de fortsätter att arbeta medan åtminstone viss pension betalas ut. Den totala inkomsten kan då innebära att man måste betala lite mer i skatt.

Problemet är att pensionsutbetalarna drar skatt efter schablon, och risken är då stor att den inbetalda skatten inte räcker. Därför uppstår det en skuld, det vill säga kvarskatt.

Lösningen är att be någon utbetalare att dra lite mer skatt. Pensionsmyndigheten tipsar om detta nu, men det går även att be andra pensionsutbetalare att dra mer skatt.

– Den som är orolig för att skatteavdraget är för lågt kan be Pensionsmyndigheten att dra mer skatt från början från de utbetalningar som Pensionsmyndigheten gör. Tjänstepensionsbolagen till exempel drar samma procent i skatt för alla. Det kan innebära att det dras för lite skatt för vissa beroende på var du bor, hur gammal du är och andra faktorer, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för mer information, eller ring dem på telefon 0771-776 776.

En annan lösning är att ansöka om skattejämkning hos Skatteverket. För att ett jämkningsbeslut ska börja gälla i januari 2024 måste ansökan vara inlämnad senaste den 19 november 2023. Blanketten som behövs finns på här på Skatteverkets hemsida.

Det går även att ringa Skatteverket på telefon 0771-567 567.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto