Socialdemokraterna vill göra om PPM-systemet

Premiepensionen (PPM) blev inte som tänkt. Få vill göra ett aktivt val och miljarder som skulle gå till pensionerna försvinner varje år ner i fondförvaltarnas fickor.
Nu vill statsminister Stefan Löfven (S) göra om systemet för att möta det massiva missnöjet.

De senaste veckornas avslöjanden om PPM-fondförvaltarna Falcon Funds och Allra har ytterligare sargat förtroendet det illa omtyckta premiepensionssystemet. Enligt en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Skandia, är det bara en procent av svenskarna som har stort förtroende för systemet. De som har lågt eller mycket lågt förtroende är desto fler – 42 procent.

Nu vill Stefan Löfven se en omgörning av PPM-systemet, rapporterar TT, och det blir socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) som får till uppgift att förhandla med de borgerliga partierna i Pensionsgruppen om en förändring.

Vi kommer inte framåt kunna stå bakom en konstruktion som utsätter våra sparare för en så här stor risk.

Stefan Löfven har bland annat uppgett den oöverskådliga floran av förvaltare – i dagsläget över 800 stycken – och de höga avgifterna som de största problemen. Om de borgerliga partierna inte går med på att förändra PPM kan Socialdemokraterna tänka sig att skrota systemet helt.

– Visst det var en bärande del av pensionsöverenskommelsen när det nya pensionssystemet kom på plats, men vi kommer inte framåt kunna stå bakom en konstruktion som utsätter våra sparare för en så här stor risk, säger Annika Strandhäll till TT.

  • SKPF Pensionärerna anser att:
    Premiepensionssparandet är en dyr och riskabel form av pensionssparande där spararen står för all risk.
    Premiepensionen bör avvecklas och pengarna flyttas över till inkomstpensionen. Under avvecklingen bör antalet fonder skäras ner radikalt, avgifterna minskas och en statlig garanti mot förluster införas.
    I och med att premiepensionen bara utgör en åttondel av den allmänna pensionen, kan den aldrig kompensera för den så kallade bromsens effekter på den betydligt större inkomstpensionen. Hade samma pengar som i dag betalas in till premiepensionen i stället gått till inkomstpensionen, då hade den allmänna pensionen varit i balans – och bromsen hade inte behövt slå till över huvud taget.
  • Fakta: Premiepensionen
    Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka genom att bestämma i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras. Till premiepensionen går 2,5 procent av ditt pensionsunderlag. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

Text Rikard Johansson Foto Victor Svedberg

Senaste artiklarna