Socialtjänsten är ojämställd

Den ojämställdhet som råder i samhället präglar också socialtjänsten. Det visar SKR:s nya sammanställning av aktuell forskning.

Forskningen visar att de könsnormer som präglar samhället i stort också återspeglar sig i socialtjänstens arbete. Kunskapsöversikten visar bland annat att socialtjänsten ställer högre förväntningar på mammor än pappor, att män erhåller aktiveringsinsatser i högre utsträckning än kvinnor och att kvinnor får frågor om psykisk ohälsa på ett helt annat sätt än vad män får.

Den visar också att socialtjänsten är bättre på att fånga upp allvarlig utsatthet hos flickor än hos pojkar och att flickor görs mer delaktiga i utredningar.

SKR:s pilotprojekt för en jämställd socialtjänst har pågått sedan 2021 och utgångspunkten är att socialtjänsten inte bara ska främja jämlika utan också jämställda levnadsvillkor.

Forskarna Maria Andersson Vogel och Birgitta Persdottes har samlat in synpunkter från närmare 700 verksamma inom socialtjänst och RSS runt om i landet. Till socialtjänsters och RSS hjälp kommer därför SKR under våren 2024 lansera såväl metodstöd som en guide för det framtida arbetet.

Text Markus Dahlberg Foto SKR

Senaste artiklarna