Kommunal varnar för underbemanning inom äldreomsorgen i sommar.

Sommarbemanningen inom äldreomsorgen är katastrofal

Tillgången på sommarvikarer inom äldreomsorgen är så dålig att en tuff sommar väntar för både de äldre och personalen.

Tre av fyra tillfrågade anser att det finns så få vikarier inom äldrevården inför sommaren att det inte räcker till eller rent av är en katastrof. Bara två av hundra tycker att situationen ser bra ut.

– År efter år får vi samma varningssignaler, ändå verkar sommaren komma som en överraskning, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Inom den svenska äldrevården är underbemanningen i stort sett kronisk. Det medför att personalen tvingas jobba utan chans till ordentlig återhämtning.

– Jag kan konstatera att personalen i äldreomsorgen står inför en tuff sommar. Så här kan det inte fortsätta, säger hon.

När Kommunal frågade sina 287 fackliga representanter i Sveriges kommuner bedömer hela 73 procent av de som har svarat att tillgången på sommarvikarier är otillräcklig eller till och med katastrofal. 21 procent anser att det ser okej ut, medan resterande inte vet.

– Ska vi ha en trygg äldreomsorg som utgår från de äldres behov krävs det en permanent höjning av äldreomsorgens bemanning, säger Malin Ragnegård.

Text Markus Dahlberg