promenad

Äldre på promenad.

Äldre på promenad.

Fler äldre vill ha tillgång till promenad.