Hur många nya ansikten du möter som brukare inom hemtjänsten varierar stort över landet.

Stora skillnader inom hemtjänsten

Två nya ansikten om dagen. Det är vad hemtjänsttagare i vissa kommuner måste stå ut med när de får besök om hemtjänsten. Skillnaderna mellan personalkontinuiteten bland landets kommuner är enorm.

Den som har hemtjänst får vara beredd på att möta många nya ansikten i sitt hem. I en av landets kommuner får de äldre besök av i snitt 27 olika hemtjänstanställda på två veckor, enligt ny statistik

Det är den skånska kommunen Höör som ligger i botten av den nya statistiken över personalkontinuitet inom hemtjänsten under 2023. Strax efter kommer östgötska Söderköping, där de med hemtjänst möter i genomsnitt 26 anställda på 14 dagar. Siffrorna har kommunerna själva rapporterat in till databasen Kolada.

Närmare ett 30-tal kommuner i landet redovisar att hemtjänsttagare i snitt möter 20 eller fler ur personalen under en tvåveckorsperiod. Men skillnaderna är stora över landet. Ett tiotal kommuner har ett genomsnitt på tio eller lägre. Alingsås, Emmaboda, Sorsele, Ängelholm och Öckerö är de fem kommuner som toppar listan med åtta hemtjänst­anställda på två veckor.

Läs hela artikeln i det aktuella numret av Här&Nu på sidan 6.

Text Petra Berg Foto iStock