Storsatsning på idrott för 65-plussare

Regeringen ger i år ytterligare 25 miljoner kronor till idrottsrörelsen för att locka fler äldre att röra på sig tillsammans med andra.

– Gåfotboll är en idrott som ökar lavinartat bland seniorer, säger Aila Ibanez Menguc, projektledare för satsningen på Riksidrottsförbundet.

Sedan 2020 har idrottsrörelsen haft särskilda medel för att utveckla verksamheten i idrottsföreningar och special­idrottsförbund för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regel­bundet idrotta och delta i förenings­aktiviteter. I år har regeringen stöttat med 45 miljoner kronor och Riks­idrottsförbundet hoppas på att stödet fortsätter, planen är 70 miljoner kronor totalt år 2025.

– Pengarna används till att stödja idrottsförbund och idrottsföreningar att utveckla hållbara former så att fler äldre kan komma tillbaka eller våga börja med en idrott. Det gäller att ha en plan och att skapa delaktighet, säger Aila Ibanez Menguc.

Fler äldre i rörelse
Mellan februari och april i år har idrottsföreningar kunnat söka ett stöd på 3 000 kronor för att få ”Fler äldre i rörelse”. Över 2 200 föreningar spridda över hela landet har sökt stödet och arbetet med att sammanställa ansökningarna pågår fortfarande. Pengarna kommer bland annat att användas till att komma i gång, köpa utrustning, skaffa lokal, fika och utbilda ledare.

– Målet är att nå 3 000 föreningar så vi har kommit en bra bit på väg. De som har sökt har fått svara på tio frågor som bland annat handlar om vilka utmaningar och behov de har i dag. Ansökningarna handlar ofta om att anpassa eller utveckla en befintlig verksamhet, skapa samarbeten eller skapa prova-på-kurser.

Flera studier visar att fysisk aktivitet kan förebygga kroniska sjukdomar, stärker mentala förmågor, minskar stress och depressioner. När äldre människor tränar tillsammans kan det även stärka mellanmänskliga relationer och minska isolering.

– Den idrott som ökar mest bland äldre är utan tvekan gåfotboll. Skytte, golf, bordtennis och dans. En lugnare version av tennis kallad tennis på studs, där man använder mindre yta och långsammare bollar, är också populärt, säger Aila Ibanez Menguc.

Bakgrunden till stödet är att Riks­idrottsförbundet inför valet 2018 tog initiativ till ett gemensamt upprop med seniororganisationerna SKPF, PRO, SPF Seniorerna och RPG för behovet av stärkt arbete med fysisk aktivitet och ökad hälsa bland äldre.

Text Eva Brenckert Foto Riksidrottsförbundet