arbetslos

Åldersdiskriminering börjar tidigt.

Redan vid 40 börjar åldersdiskriminering när man söker jobb.

Redan vid 40 börjar åldersdiskriminering när man söker jobb.