Einride AET Gen 2 är ett självkörande transportfordon som drivs på el. Einride håller till i Stockholm och Göteborg.

Svenska fordonsindustrin

Att det tillverkas bussar, lastbilar, personbilar och sportbilar i Sverige vet nog de allra flesta om, men faktum är att vi har fler stora fordonstillverkare även inom andra områden. Sverige som land är världsunikt vad det gäller fordonstillverkning. Trots att det bara bor drygt tio miljoner invånare i landet finns här inte bara två av världens ledande fordonstillverkare, det finns dessutom en rad mindre tillverkare.

Vi har två stora koncerner inom fordonstillverkningen i Sverige: Scania och Volvo. Vi har också två personbilstillverkare: Volvo Cars bilar ser vi dagligen i trafiken, medan de exklusiva super­bilarna från Koenigsegg Auto­motiv AB är sällsynta. Men så tillverkar de också bara runt trettio fordon om året.

Utöver dessa finns det i Sverige även flera andra företag som tillverkar fordon för jordbruk och verkstadsindustrin.

Ett exempel är Huddig, som gör grävlastare för exempel jordbruk. Företaget har kunder över hela världen och ligger i framkant vad det gäller utvecklingen av sådana maskiner.

Ett annat stort svenskt verkstads­industriföretag är Svetruck som tillverkar truckar och timmer- och container­hanterare.

Viktiga för Sverige
Fordonsindustrin är en av landets viktigaste näringar och har stor inverkan på den svenska ekonomin. Det är även vår allra viktigaste exportnäring, med ett exportvärde på runt 219 miljarder kronor. Det motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten enligt Mobilitysweden.se. Volvo Cars är dessutom Sveriges största företag sett till omsättningen.

Det händer mycket inom fordonsindustrin och utvecklingen går mer och mer mot eldrivna fordon. I november förra året körde till exempel Dagab, som hanterar logistik och transporter inom dagligvaruhandeln, den allra första kyltransporten med Scanias helt elektriska 64 ton tunga el-lastbil. Lastbilen är världens första i sitt slag och visar hur allt fler transporter kan genomföras fossilfritt. Kylanläggning i lastbilen drivs av fordonets batterier medan kylningen i släpet sker med separata batterier. Kylningen är +2 grader Celsius medan frysvarorna fraktas i -24 grader.

Åre är Sveriges största fjällsportresmål och under sportlovsveckorna besöker tusentals besökare orten. I år distribuerades varor till butiker, restauranger och caféer med Scanias eldrivna lastbilar. Eftersom möjligheterna att ladda tunga fordon i fjällen än så länge är få placerades en mobil laddenhet i Åre under sportlovsveckorna.

Läs fortsättningen i tidningen på sidan 24.

Text Malin Westling

Senaste artiklarna