statistik_2

Disponibel inkomst.

Andel av äldre i Sverige med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten efter åldersgrupp och kön, år 2016.

Andel av äldre i Sverige med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten efter åldersgrupp och kön, år 2016.