statstik_1

Statistik fattigpensionär 2016.

Andel av de som är 65 år och äldre med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten i Norden, år 2016.

Andel av de som är 65 år och äldre med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten i Norden, år 2016.