Dorotea är numera Sveriges minsta kommun.

Sveriges minsta kommuner krymper

Sedan årsskiftet finns det sex kommuner i Sverige med färre än 3000 invånare. Trenden är att småkommunerna blir allt fler och allt mindre.

Den 31 december 2023 hade Sverige sex kommuner med befolkningar under 3 000 invånare och antalet kommuner med så låga invånarantal ökar. År 2000 var den enbart en kommun som hade så få invånare.

– Vid millennieskiftet var det bara Bjurholm av Sveriges kommuner som hade färre än 3 000 invånare. Nu är det ytterligare fem kommuner. Tillsammans har de tappat 35 procent av sin befolkning de senaste 40 åren, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Den senaste kommunen att halka under 3 000-strecket är Malå, en kommun som för 40 år sedan hade över 4000 invånare.

Den kommun som sticker ut i statistiken är Dorotea. Det är inte bara numera Sveriges minsta kommun, det är också den kommun som har tappat flest invånare. På 40 år har invånarantalet sjunkit med 39,7 procent – mest i landet.

Text Markus Dahlberg

Senaste artiklarna