Etikett: Fallkalender

Kalender med tips ska minska fallrisk

En kalender i trevligt format som påminnelse hur vi ska minimera olyckor i vardagen är Socialstyrelsens senaste bidrag för att förhindra fallolyckor bland äldre. Kalendern går att beställa på Socialstyrelsen. Den finns också i en mindre upplaga på SKPFs kansli - eller kan laddas ner.