Etikett: Italien

Dåligt återuppbyggt ett år efter skalvet

2016 ödelade två på varandra följande jordbävningar ett hundratal byar i centrala Italien. Tiotusentals människor såg sina hem raseras och i Amatrice dog närmare trehundra personer. Ett år senare kantas bergsvägarna i Sibillinibergen av otaliga medeltidsbyar ännu i ruiner. Mycket lite hjälp har kommit fram. Men turisterna fortsätter uppsöka många av de vackra platserna

Östeuropas kvinnor vårdar Italiens gamla

Låga födelsetal och en åldrande befolkning är ett växande problem i Italien. Allt fler äldre behöver omvårdnad, vilket oftast sker i hemmen eftersom äldrevården är dåligt utbyggd och en placering på hem fortfarande ses som en sista utväg om det inte finns några levande släktingar. Badante kallas kvinnorna, oftast från Östeuropa, som vårdar de äldre.