Etikett: Jordbävning

Dåligt återuppbyggt ett år efter skalvet

2016 ödelade två på varandra följande jordbävningar ett hundratal byar i centrala Italien. Tiotusentals människor såg sina hem raseras och i Amatrice dog närmare trehundra personer. Ett år senare kantas bergsvägarna i Sibillinibergen av otaliga medeltidsbyar ännu i ruiner. Mycket lite hjälp har kommit fram. Men turisterna fortsätter uppsöka många av de vackra platserna