Etikett: Prioriteringsordning

Ny prioriteringsordning för vaccination mot covid-19

Med anledning av att äldre även efter 65 löper högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, har Folkhälsomyndigheten justerat prioriteingsordnigen för vaccinering. Nu har åldersgränsen för vaccination i fas 2 flyttats ner till 65 år. Vaccinationerna för denna grupp förväntas börja i slutet av februari.