Tenje ser framåt – vi träffar äldreministern

Sedan valet förra året har vi en ny äldreminister i Sverige. Vi vill nu veta vad vi kan förvänta oss av Anna Tenje (M) och hur hon tänker sig framtiden för Sveriges pensionärer.

– Mitt jobb går väl egentligen ut på att göra svensk äldreomsorg, det svenska socialförsäkringssystemet och det svenska pensionssystemet lite tryggare och lite säkrare, säger Anna Tenje när vi slår oss ned i hörnrummet på Fredsgatan 8 med utsikt över Rosenbadsparken med Riddarfjärden i fonden.

Hon säger att hennes roll är att täppa till de luckor som finns när det gäller samarbetet mellan kommuner, regioner och staten och att ge kommunerna förutsättningar för att stärka äldreomsorgen.

– Under den korta tid som jag har suttit vid rodret och haft den här ministerposten ser jag ju att det finns otroligt mycket kunskap och många goda exempel inom framför allt äldreomsorgsområdet. Men det får ju ingen spridning, säger hon när hon försöker förklara hur hon ser på sitt jobb.

Hon menar att statens roll är att stödja, samordna och förbättra möjligheterna för kommunerna att göra ett bättre jobb. För att lyckas med det nämner hon äldrekompetenscenter, det vill säga det nationella kompetenscentrum för äldreomsorg som är under uppbyggnad på Socialstyrelsen.

– Jag har mycket stora förväntningar på att de ska jobba på ett strukturerat och konstruktivt sätt för att stärka våra kommuner. Staten har en viktig roll att samordna, stödja och se till att kompetensen sprids, så att inte alla behöver sitta på den egna kammaren och göra det här jobbet. Gör man det själv hela tiden så är det ju ingen annan som lär av misstagen heller, säger Anna Tenje, som vurmar för det kommunala självstyret.

Bemanningsfrågan inom äldreomsorgen har diskuterats länge och SKR:s förra ordförande Per Danielsson skrev i höstas bland annat att ”…i takt med att vi blir allt fler äldre samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt kommer det vara svårt att ens upprätthålla den nuvarande bemanningen.” Måste vi därför sänka våra krav på den framtida äldreomsorgen?

– Jag vill inte alls tala i termer av sämre kvalitet eller att man på något vis skulle nedmontera äldreomsorgen, svarar Anna Tenje. Sedan gör ju den demografiska utvecklingen att äldreom­sorgen förändras, men jag ser också väldigt stora möjligheter med välfärdstekniken, som de facto kan höja kvaliteten rätt använt på ett smart sätt, där man kan öka både tryggheten och säkerheten för äldre.

Läs mer i tidningen på sidan 6

Text Markus Dahlberg Foto Johan Marklund