Enkla knep för att minska risken för att falla

Genom bra mat, träning och se över hemmet kan man minska fallrisken.

Genom bra mat, träning och se över hemmet kan man minska fallrisken.