Nu införs Trygghetspensionen.

Trygghetspension införs 1 september

Den så kallade Trygghetspensionen har i dag röstats igenom i Riksdagen. Det innebär att den som har slitit ut sig i arbetslivet slipper ta ut sin pension för förtid för att kunna försörja sig.

I dag slår Riksdagen ett slag för landets äldre som har jobbat hela sina liv men som inte orkar eller kan jobba ända fram till pensionen. Den som då söker sjukersättning har hittills bedömts på samma sätt som betydligt yngre personer, med följd att många får avslag på sin ansökan. Ett frestande alternativ som då återstår är att ta ut sin pension i förtid. Det i sin tur leder till att den som redan har en liten pension får ännu mindre kvar i plånboken under resten av livet, eftersom den intjänade pensionen dräneras snabbare.

Detta är något som SKPF har påpekat länge. Den ventil som vi har efterfrågat för anställda i tunga och krävande yrken, och som är så slutkörda att de inte orkar jobba fram till pensionen, har nu blivit verklighet. De slipper nu ta ut sin pension i förtid och kan därmed se fram emot en bättre och tryggare ekonomi senare i livet.

I och med den nya Trygghetspensionen införs en rad särskilda regler som tar hänsyn till att en person i 60-årsåldern inte har samma förutsättningar att få ett jobb som exempelvis en 30-åring. Den som har som mest fem år kvar till den ålder då sjukersättning kan utbetalas ska inte längre bedömas mot hela arbetsmarknaden utan mot arbeten som personen har erfarenhet av eller som på annat sätt är lämpliga. Det bör inte heller ställas krav på omskolning för personer som har kort tid kvar i arbetslivet.

Trygghetspensionen är en socialförsäkring som sköts av Försäkringskassan.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto