Tufft på apoteken under pandemin

Kunder som var sjuka struntade i restriktionerna och fortsatte gå till apoteken under pandemin. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet och Åbo Akademi.

Arbetsbelastningen ökade på landets apotek under pandemin, samtidigt som arbetsmiljön försämrades. Många kunder som var sjuka brydde sig inte om restriktionerna och besökte apoteken ändå.

Enligt studien ledde beteendet till fler konflikter och försämrad arbetsmiljö på landets apotek. Det var främst den psykosociala arbetsmiljön som blev sämre på grund av schismer med kunder som vägrade följa restriktionerna.

Många farmaceuter upplevde också att arbetet blev splittrat när de tvingades övervaka hur många kunder det var i butiken samt ta emot kunder utanför apoteken, samtidigt som de var tvungna att genomföra extra städning.

– När övrig hälso- och sjukvård blev mindre tillgänglig var apoteken fortfarande öppna, vilket ledde till att kunder i ökande utsträckning kom till apotek för rådgivning även om de var sjuka, säger Christina Ljungberg Persson som är apotekare och universitetslektor i samhällsfarmaci på Sahlgrenska akademin.

Enligt studien anser dock över hälften av de tillfrågade att patientsäkerheten inte påverkades av detta, vilket överraskar forskarna. Hög arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö brukar enligt andra studier försämra patientsäkerheten. Därför efterlyser forskarna nu fler studier av hur patientsäkerheten på svenska apotek påverkades av pandemin.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto