Vald i nara relation

Våld i nära relationer.

Våld i nära relationer upphör inte vid pensioneringen.

 Utsatthet kan förvärras efter pensioneringen.