Var tredje lunch på äldreboenden slängs

En tredjedel av varje lunchportion på Sveriges äldreboenden kasseras. Det visar Livsmedelverkets nya studie om matsvinnet på äldreboenden.

För tredje gången har Livsmedelsverket kartlagt matsvinnet inom äldreomsorgen. 60 av landets 290 kommuner har rapporterat in data från 2022 års matsvinnsmätningar. Resultatet visar att det i genomsnitt slängs cirka 108 gram per ätande vid lunchen – det vill säga uppemot en tredjedel av måltiden.

– Maten som slängs borde ha ätits upp. På äldreboenden är många sköra och undernäring är vanligt. Därför är det allvarligt att matsvinnet är så stort, säger Emelie Eriksson på Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Enligt Livsmedelsverket handlar matsvinnet som uppstår inom äldreomsorgen inte om att det lagas för mycket mat, mängden är noggrant beräknad för de äldres behov av energi och näring.

Delaktighet och trivsam miljö vid måltiden ökar mängden uppäten mat. Att den äldre fått vara delaktig i beslut kring måltiden och att måltidsmiljön är trivsam är faktorer som påverkar måltidsupplevelsen positivt.

– Måltider som utgår från individens önskemål och behov, där det finns en flexibilitet kring vad den äldre vill äta och när, har visat sig kunna bidra till både nöjdare matgäster, att mer mat äts upp och därmed minskat matsvinn, säger Emelie Eriksson.

    Fakta om undersökningen

  • 60 av landets 290 kommuner har rapporterat in matsvinnsdata från luncher i kommunala äldreboenden, från mätningar som gjordes 2022.
  • Det är tredje gången kartläggningen genomförts, de tidigare gäller data från 2019 och 2020. Matsvinnet ser inte ut att ha minskat sedan 2020, men det är svårt att avgöra säkert då resultatet bland annat kan påverkas av vilka kommuner som rapporterat in matsvinnsdata

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto