Varannan man läser inte böcker

Bokläsandet minskar, inte minst bland männen. Nästan varannan man har inte läst en bok under det senaste året.

På frågan om du har läst en bok under de senaste tolv månaderna svarar drygt 46 procent av männen Nej. Nästan varannan man har alltså inte läst en bok under året som gått. Det visar nya siffror från SCB.

Kvinnorna är som vanligt flitigare läsare än männen. På samma fråga är det 33,4 procent av kvinnorna som svarar Nej. Nästan var tredje kvinna säger sig också ha läste minst en bok i veckan under det senaste året. Motsvarande siffra för männen är att var femte har gjort det.

– I hela befolkningen från 16 år och uppåt uppger var fjärde person, alltså 25 procent, att de läst böcker minst varje vecka, säger Göran Nordström, utredare på SCB.

Pensionärer läser mest

Det finns tydliga skillnader i läsvanor mellan olika åldersgrupper. Det är till exempel betydligt vanligare att personer som är 65 plus läser böcker varje vecka än att personer i åldrarna 16–29 år gör det.

Även sett till utbildning syns tydliga mönster. Läsande är vanligare ju högre utbildning man har.

– Mer än varannan person med en förgymnasial utbildning hade inte läst några böcker på fritiden det senaste året. Bland personerna med en eftergymnasial utbildning på minst tre år svarade var femte person att de inte läst böcker, säger Göran Nordström.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto

Senaste artiklarna