asa_regner

Hälften av de anställda ii äldreomsorgen vill sluta.

Äldreminister Åsa Regnér.

Äldreminister Åsa Regnér.