Varning för bedragare!

VARNING! Just nu förekommer det allvarliga bedrägeriförsök i SKPF:s namn.

Just nu ringer det bedragare och tigger pengar i SKPF:s namn. Det är inte vi som ringer! Alla sådana samtal är bedrägeriförsäk.

Vi ringer ALDRIG sådana samtal! Lägg omedelbart på luren om du får ett sådant samtal och gör helst en polisanmälan.

Det förekommer även försök att sälja prenumerationer på Här&Nu. Även detta är bedrägerier eftersom Här&Nu ingår i medlemskapet i SKPF. Tidningen kostar ingenting extra för medlemmar och det går inte att prenumerera på tidningen på annat sätt än att vara medlem i SKPF.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto