Män som har åkt många Vasalopp löper större risk att behöva pacemaker.

Vasaloppsåkare får oftare pacemaker

Män som åker Vasaloppet behöver oftare pacemaker än män som inte åker skidor. Det visar en ny svensk studie.

Män som åker Vasaloppet tycks behöva pacemaker i större utsträckning än män som inte åker skidor. Det framkommer i en svensk långtidsstudie som presenterades på den nyligen avslutade kardiologikongressen ESC i Barcelona.

Det är känt att ovanligt långsam hjärtrytm är vanligare hos elitidrottare än hos allmänheten överlag och många studier har gjorts om Vasaloppets eventuella påverkan på kroppen. För första gången har det nu undersökts hur många Vasaloppsåkare som har fått en pacemaker inopererad. Studien har genomförts mellan åren 1989 och 2011 och data har samlats in från 209 000 Vasaloppsåkare, både manliga och kvinnliga. De jämfördes med en kontrollgrupp med 532 000 personer som inte åker skidor.

Studien visar att förekomsten av långsam hjärtrytm är 14 procent högre bland manliga skidåkare, och att de främst är de som åker många lopp och det snabbt som är i riskzonen.

– Det är en relativt liten riskökning, säger Niclas Svedborg som är en forskarna bakom studien.

Studien visar inga liknande tendenser när det gäller kvinnliga skidåkare.

Niclas Svedberg påpekar dock att studien inte ska tolkas som om fysisk träning är farlig.

– Fysisk aktivitet är A och O för att motverka i stort sett alla hjärt-kärlsjukdomar, tillägger han.

Många uppskattar att åka skidor och att komma ut i naturen. Slutsatsen av studien är att all träning ska ske med måtta, särskilt för den som börjar komma upp i åren.

Text Markus Dahlberg Foto Ulf Palm, Vasaloppet