Ytterligare höjning av garantipensionen

Från och med årsskiftet kan alla med garantipension se fram emot ytterligare en höjning när det nya prisbasbeloppet börjar gälla.

Många socialförsäkringar är kopplade till det så kallade prisbasbeloppet. När det höjs, höjs även ersättningarna i försäkringarna.

Ett exempel är garantipensionen som varje år räknas upp baserat på hur mycket prisbasbeloppet ökar. För 2023 är höjningen extra stor eftersom prisbasbeloppet bestäms av det allmänna prisläget, och som alla har märkt går det mesta upp.

För 2023 höjs prisbasbeloppet med 4 200 kronor, vilket är ovanligt kraftig – främst beroende på den höga inflationen. Det påverkar garantipensionen som då automatiskt ökar med maximalt 851 kronor i månaden för ensamstående och 770 kronor per månad för sammanboende.

Enligt Socialdepartementets siffror kommer majoriteten av personer med garantipension få mellan 500 och 769 kronor mer i månaden.

De nya reglerna börjar gälla vid årsskiftet.

Text Markus Dahlberg