40 äldreboenden särskilt drabbade

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar i en utredning att det är 40 av 290 kommuner som står för nästan 70 procent av alla coronadödsfall på äldreboenden. På 91 boenden beskriver IVO läget som extra allvarligt.

Den undersökning som IVO presenterade i början av juli visar att närmare hälften av alla som hittills avlidit med covid-19 bodde på ett särskilt boende. Tidigare har IVO granskat 1 000 verksamheter inom äldreomsorgen – och upptäckte då ”brister av allvarlig karaktär” på vart tionde boende. De brister som då upptäcktes var bland andra att personal med symptom beordrats att jobba och att personal som vårdat coronasmittade boenden gått emellan och även vårdat friska äldre.

Nu har IVO fördjupat sin granskning av hur coronapandemin påverkat landets äldreomsorg och den omfattar nu 1 700 boenden av de totalt cirka 2 300 särskilda boenden som finns i Sverige.

Stora dödstal på 40 boenden
Resultatet presenterades på en pressträff där även socialminister Lena Hallengren, S, och Sofia Wallström, generaldirektör på IVO, deltog.

Enligt Sofia Wallström står 40 kommuner för nästan 70 procent av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden.
– Här har man den högsta andelen döda i förhållande till det totala antalet boenden vid äldreboenden i kommunen, säger hon och fortsätter:
– Man kan alltså tolka det som att de här 40 kommunerna hittills har haft svårast med att dels begränsa smittspridningen och dels ge vård och behandling till de äldre.

Extra allvarliga problem på 90 boenden
IVO menar att det kan indikera att övriga 250 kommuner varit bättre på att hantera smittan på sina äldreboenden.
– Det kan bero på att smittspridningen inte har kommit lika långt i vissa kommuner, men det finns också flera kommuner där man haft en allmän smittspridning, men där dödstalen har varit lägre, säger Sofia Wallström.

På 91 boenden, där läget beskrivs som extra allvarligt, går IVO vidare och kommer att granska patientjournaler.
– Det finns exempel på personer som inte har fått individuell bedömning av läkare utan där man gjort en generell bedömning som inte var vad personen behövde. Personer har råkat illa ut, sa Sofia Wallström vid pressträffen.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto