kan man ha olika arvsregler för olika barn?

Vi har tre barn som så småningom kommer att ärva oss. Ett av barnen har ingen egen familj och har lite svårt att hantera pengar. Vi har tänkt att de får dela lika på allt men vi undrar om det finns något vi kan göra så att inte hela arvet betalas ut på en gång? Måste det i så fall bli lika för alla barnen eller kan man bestämma olika för varje barn?

Vad räknas som samboegendom?

Vårt barnbarn köpte med hjälp av sina föräldrar en bostadsrättslägenhet. Han äger själv hela lägenheten men vår son och hans fru är med som medlåntagare på banklånet. Knappt ett år efter lägenhets- köpet träffade han en flicka och lite senare flyttar hon in i lägenheten. De har nu varit sambo i två år. Behövs några speciella åt- gärder för att han ska få behålla lägenheten och kan det bli problem med banklånet vid en eventuell separation?

Kan jag ändra testamentet?

Min sambo avled för snart fyra år sedan. Vi hade skrivit ett inbördes testamente där vi skulle ärva varandra och när vi båda hade avlidit så skulle min son och hans två döttrar dela alla våra tillgångar i tre lika delar. Vi hade en bostadsrätt, bil och en del på banken och hans flickor lät mig behålla alltsammans, så som det var i testamentet. Min son är hela tiden mitt stora stöd men det är nu flera år sedan jag hörde något från flickorna. Jag antar att det är vanligt att det blir så. Men jag är besviken och skulle önska att det bara var min son som ärvde mig. Vilka möjligheter har jag att ändra testamentet?