Anmäla kontantvägran?

Det blir allt vanligare att kaféer, restauranger, butiker med flera vägrar att godta kontanta betalmedel, alltså svenska kronor. I utlandet är detta inget problem. Är denna beskrivna kontantvägran laglig gällande näringsidkare som vänder sig till allmänheten, eller kan man polisanmäla detta ofog? /Peter F.

Kan de göra så min son blir utan arv?

Jag vill fråga om en sak som oroar mig mycket. Jag har en son som är mitt stora stöd i livet. Hans far och jag var gifta men är skilda sedan länge och han är nu sedan många år sambo med en kvinna och de har en dotter tillsammans.  Kan de göra så att min son som är särkullbarn blir utan arv när hans far går bort? Kan fadern testamentera bort min sons laglott? Han har redan givit bort en sommarstuga till sin dotter och jag vet att han har skrivit i ett testamente att hans sambo ska ärva.  Vad kan min son göra för att inte bli helt utan arv?  / Orolig mor