Regeringen vill ge mer pengar till äldreomsorgen i budgeten för 2021.

5,7 miljarder extra till äldreomsorg i budgeten

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder.

Regeringens förslag om extra miljarder till äldreomsorg bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen. 

Därutöver föreslås regeringens Äldreomsorgslyft breddas och förlängas. För 2021 avsätts för detta ändamål ytterligare 1,7 miljarder jämfört med vad som tidigare aviserats.

Tillsammans med de medel som ursprungligen avsattes för äldreomsorgslyftet innebär det sammantaget att kommunernas äldreomsorg 2021 tillförs 7,4 miljarder kronor.

Foto iStockphoto