Äldre kvinnor friskare med lätt fysisk aktivitet

En amerikansk studie visar att äldre kvinnor som ägnar sig åt lätt fysisk aktivitet mer än fem timmar om dagen tycks ha lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än de som är mindre aktiva.

Det räcker med lättare trädgårdarbete, att snickra eller ta en långsam promenad. Enligt studien var detta kopplat till lägre risk att drabbas av bland annat stroke, hjärtattack eller hjärt-kärlrelaterad död.

I studien ingick närmare 6 000 kvinnor mellan 63 och 97. Deras fysiska aktivitet mättes med en så kallas accelerometer. Studiedeltagarna bar mätaren 24 timmar om dygnet under sju dagar. Mätaren kalibrerades utifrån deltagarnas ålder, så att den kunde skilja på lätt, medel och hög fysisk aktivitet.

Forskarnas delade in kvinnorna i grupper efter hur mycket lätt fysisk aktivitet de utförde. De som var mest aktiva ägnade minst fem och en halv timme om dagen åt lätt fysisk aktivitet och de i den mest passiva gruppen ägnade färre än fyra timmar om dagen åt annat än att sitta eller ligga.

Kvinnorna, som inte haft hjärt-kärlsjukdom innan studiens början, följdes sedan under fem år. Enligt resultaten tycktes deltagarna i den mest aktiva gruppen ha 42 procent lägre risk att drabbas av hjärtattack eller avlida i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med de som rörde sig minst, skriver Dagens Medicin. Detta efter att forskarna justerat resultaten för bland annat rökning, alkoholvanor och kroniska sjukdomar.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto