Regeringen vill att äldre med hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt som ska vara undersköterska. Detta kan komma att dröja, meddelar regeringen.

Äldre med hemtjänst får fast kontaktperson

Budgeten för 2022 innehåller flera välfärdssatsningar för äldre. Bland annat kommer äldre med hemtjänst att få en fast kontaktperson i form av en namngiven undersköterska, något som SKPF pensionärerna kämpat för.

Der blir mer pengar till kommuner och regioner. Förslaget är att de ska få ett tillskott med tre miljarder kronor.

Man vill också ge mer pengar till äldreomsorgen, 2,5 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat gå till vidareutbildning för personal inom vård och omsorg. Det handlar om att öka bemanningen, höja kompetensen och förbättra villkoren för de anställda, enligt Lena Hallengren.

En fast omsorgskontakt kommer dock att dröja. Övriga förslag ska träda i kraft 1 juli 2022.

Statens tillskott till äldreomsorgen uppges vara tio miljarder kronor mer per år 2022 än vad som tillfördes 2018. I den satsningen ingår också förslaget att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. I äldresatsningen ingår också ett förslag att pneumokockvaccinering ska bli avgiftsfri för alla över 75 år och medicinska riskgrupper.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto