Kyrkans Akademikerförbund har tillsatt en tjänst som äldreombudsman som ska vägleda äldre medlemmar i frågor som rör pensionering.

Äldreombudsman ska lotsa äldre vid pensionering

Som första fackförbund har Kyrkans Akademikerförbund tillsatt en äldreombudsman som ska guida och vägleda medlemmar som är pensionerade eller som är på väg in i pension. Förutom att ge svar på äldrefrågor inom förbundet och vägleda äldre som planera att gå i pension ska ombudsmannen även ge råd om att jobba efter pensionen.

– När anställda närma sig pensioneringen uppkommer många frågor som jag som äldreombudsman kan hjälpa till med, säger Sten Bylin, ny äldreombudsman på Kyrkans Akademikerförbund.

  • Frågor som kan hamna på hans bord är:
    Vad ska jag tänka på inför pensioneringen?
    Hur ska ditt anställningsavtal se ut när du är pensionerad?
    Hur ser anställningsskyddet ut för mig som är 65+?
    Vilken lön ska jag ha när jag vikarier vid fyllda 65?

– Jag vill ge råd och stöd när medlemmar vill ta anställning eller vikarierar i Svenska kyrkan, säger Sten Bylin som tillträdde sin tjänst i september.
Förhoppningarna är också att detta ska kunna avhjälpa den stora personalbrist som råder i kyrkan.

Eftersom personalbristen är stor är det många präster och diakoner som fortsätter sitt arbete efter pensioneringen och de är en stor resurs för Svenska kyrkan.
Nu har Kyrkans Akademikerförbund uppmärksammat de frågor och problem som kan uppstå bland medlemmarna, det rör bland annat arbetsrättsliga frågor och hur uppdraget ska formuleras.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto