I år är temat för Ädreriksdagen: ”Ålderism ur ett demokratiperspektiv”. Fr v Christina Tallberg, PRO, statsminister Stefan Löfven, S, Eva Eriksson, SPF Seniorerna, Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna

Äldreriksdagen: Fokus på ökad andel äldre i riksdagen

Var fjärde väljare är underrepresenterad i riksdagen. Därför fokuserar pensionärsorganisationerna på äldres representation i beslutsfattande församlingar under Äldreriksdag som genomförs digitalt den 25 maj.

I år är temat för Ädreriksdagen: ”Ålderism ur ett demokratiperspektiv”. Ämnen som uppmärksammas är äldres inflytande och den låga representationen av äldre i beslutsfattande församlingar. Likaså om det behövs lagstiftning om obligatoriska pensionärsråd i kommuner och regioner., så kallade KPR och RPR.

Bakom Äldreriksdagen står de största pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, PRO, SPF Seniorerna samt nyhetssajten News55.se. Tillsammans har de tre pensionärsorganisationerna drygt 700 000 medlemmar.

Äldres frågor flyttas fram
Förra året genomfördes den första Äldreriksdagen, med anledning av att frågor som berör äldre hamnar för långt ned på riksdagens agenda. Sedan dess har vi på ett mycket tragiskt sätt upplevt hur pandemin skördat många onödiga offer bland äldre. En av anledningarna är nonchalans och dålig hantering av äldreomsorgen i landet. Nu verkar det finnas en större medvetenhet hos de politiska partierna om att det finns många äldre i Sverige.

Digital Äldreriksdag
På grund av rådande pandemi hålls Äldreriksdagen digitalt i år, den 25 maj kl. 10.00. Talare blir: Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna, Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Björn von Sydow, tidigare talman i Sveriges riksdag, Thomas Hammarberg, riksdagsman och Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter, Amelia Adamo, journalist och Britta Svensson, krönikör Aftonbladet.

Representanter från samtliga riksdagspartier är inbjudna.

Kontakter
Artur Ringart, News55.se, e-post: artur.ringart@news55.se, telefon: 070-510 04 20.
Peter Andersson, SKPF Pensionärerna, peter.andersson@skpf.se, telefon: 010-222 81 01 eller 0720-88 17 01. 

Text Ullacarin Tiderman Foto Anneli Nygårds