Mats Wennberg, ordförande i styrgruppen för projektet Koll på läkemedel.

Allt färre tar olämpliga läkemedel

Allt färre äldre över 80 år tar olämpliga läkemedel, visar en sammanställning som Koll på läkemedel har gjort. Minskningen är markant, andelen äldre som tar olämpliga läkemedel har minskat med över 60 procent under åren 2010–2020. Olämpliga läkemedel är läkemedel som har hög risk för biverkningar. Ett av de stora problemen är att dessa läkemedel kan orsaka yrsel vilket ökar risken för fall och inläggning på sjukhus.

Läkemedelsanvändningen bland äldre måste förbättras, visar otaliga studier och fallbeskrivningar. Projektet Koll på läkemedel som bedrivits sedan 2009 vill minska antalet olämpliga läkemedel som förskrivs till äldre och arbetar också för att alla 75 år och äldre ska få regelbundna läkemedelsgenomgångar.

Och arbetet har varit framgångsrikt. Visserligen tar personer 80 år och äldre fortfarande många läkemedel. Andelen som tar tio läkemedel eller fler har inte minskat och är fortsatt hög. 2010 tog 46,8 procent av alla äldre tio eller fler läkemedel, 2020 var andelen 46,4 procent.

Uppföljningar viktigt
Om detta är negativt eller inte är svårt att avgöra, menar företrädare för projektet. och anser att för att komma åt problemet med multimedicinering, behöver man kanske andra mått. Viktigare är då läkemedelsgenomgångar för att se till att äldre personer inte får mediciner som i samverkan ger biverkningar och att dosering av förskrivna läkemedel är rätt. En viktig del är också att läkaren gör regelbundna uppföljningar, vilket inte alltid görs i dag.

– Trenden är tydlig. Användningen av olämpliga läkemedel hos äldre minskar kraftigt. Det är fint att se hur förskrivningen går nedåt men det finns mer att göra på det här området och här ser vi att apoteken med våra farmaceuter är en viktig del för att höja kunskapsnivån, menar Apotekets chefsfarmaceut Louise Skalin.

Rejäl minskning
Den nya statistiken bygger på uppgifter hämtade från Socialstyrelsens statistikdatabas. Den andel av befolkningen över 80 år som hämtat ut olämpliga läkemedel på recept har sjunkit från 31 procent 2010 till 11,7 procent 2020 – en minskning med över 60 procent. Andelen äldre över 80 år som har hämtat ut tio eller fler läkemedel på recept har under samma period legat på drygt 46 procent. 2020 uppgick siffran till 46,4 procent, 2010 på 46,8.

– Ett problem som vi ser är att det inte är någon kontinuitet av läkare på vårdcentralerna. Hur ska man då kunna garantera att medicineringen av äldre följs upp, undrar Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna i ett webbsänt seminarium där de senaste siffrorna presenterades.

”Vården av äldre måste följas upp”
Liza di Paolo-Sandberg pekar på den stora risken för biverkningar som kan bidra till att äldre läggs in akut på sjukhus.
– Det är viktigt att vården av äldre följs upp. Och att de får rätt information om sina läkemedel. När man byter ut medicin mot ett likvärdigt generiskt läkemedel, måste läkaren se till att den äldre är informerad och medveten om detta. I annat fall finns en ökad risk för dubbelmedicinering. Jag anser också att det finns risk för felmedicinering om förskrivningsinformationen klistras på förpackningen och inte på burken som innehåller tabletterna. Om den äldre slänger förpackningen vet personen varken av vilken anledning medicinen ska tas, eller dosering.

Enligt Socialstyrelsens statistik förskriver Kalmar län minst olämpliga läkemedel till äldre, 9,2 procent, och Gotland mest, 14,3 procent. I en jämförelse mellan kommunerna förskriver Surahammar minst olämpliga läkemedel, 6,4 procent medan Mellerud skriver ut mest, 20 procent. Region Skåne utmärker sig genom att samtliga kommuner ligger under genomsnittet på 11,7 procent. Enligt företrädare för Skåne beror detta på att regionen arbetar med ett regionalt fokus på läkemedelsgenomgångar där primärvården samarbetar med apoteken. Och att denna satsning är betydligt större i Skåne än i andra regioner.

Öka medvetenheten
– Vi är mycket nöjda med det samarbete som vi har med pensionärsorganisationerna SKPF pensionärerna, PRO och SPF seniorerna inom projektet Koll på läkemedel. Vi vill nu utveckla det samarbetet, bland annat genom att ytterligare förstärka informationen och öka medvetenheten om hur läkemedel ska användas, säger Mats Wennberg, ordförande i styrgruppen för projektet Koll på läkemedel.

Text Ullacarin Tiderman Foto Jeanette Hägglund

Senaste artiklarna