Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna, och Liza Di Paolo Sandberg, vice förbundsordförande i SKPF Pensionärerna, på Äldreforum i Almedalen.

Annika Strandhäll i Almedalen: ”Vi har en fördomsfull syn på äldre”

– Längden på arbetslivet måste stå i relation till hur länge vi lever, det är enkel matematik.
Det sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) när hon besökte Äldreforum i Almedalen i morse.

Vi lever allt längre och håller oss betydligt friskare än generationerna före oss. De flesta politiker är överens om att detta förhållande, hur glädjande det än må vara ur ett fokhälsoperspektiv, också kräver att vi arbetar mer och längre om pensionssystemet ska kunna ge pensioner som går att leva på.

Annika Strandhäll menade under frukostmötet på Äldreforum i Almedalen att yrkeslivet behöver förlängas i båda ändar. Svenskarna är Europasämst på att komma ut tidigt i yrkeslivet, samtidigt som ålderismen slår till och gör många av oss oönskade på arbetsmarknaden långt innan pensionsåldern.

– Vi har en väldigt fördomsfull syn på äldre. Det kan delvis komma av att vi traditionellt sett har en väldigt bestämd syn på att man ska lämna arbetsmarknaden en viss tid, sa Annika Strandhäll och jämförde med USA, där presidentvalet nyss stod mellan en 69-åring och en 71-åring:

– Jag tror aldrig att det hade aldrig varit möjligt I Sverige.

Socialförsäkringsministern var inte säker på att det ens behövs ett tak för hur länge man får jobba, men menade också att det gäller att värna den stora grupp människor som inte ens orkar jobba fram till dagens pensionsålder.

– Jag har stor respekt för de fackförbund som ser detta som problematiskt, som Kommunal och Vårdförbundet. Inte minst när det gäller dessa kvinnodominerade yrkesgrupper måste arbetslivet ge möjligheter till exempelvis omskolning, sa Annika Strandhäll.

Den som lyckas jobba ett extra år innan pensioneringen kan få så mycket som 8 procent högre pension, medan insatser på samhällsnivå, som att höja avgifterna, tar betydligt längre tid innan de märks i pensionärernas plånböcker.

I den brännande frågan om pensionärsskatten var Annika Strandhäll tydlig med regeringens ambitioner:

– Vi har redan tagit bort skillnaden i beskattning för de med pensioner på 10 000 kronor i månaden och nedåt. Nästa steg sker vi årsskiftet och gäller inkomster på mellan 10 000 och 14 000 kronor i månaden. Statsministern har varit extremt tydlig med att pensionärsskatten ska bort helt och hållet.

– Jag tror detta kommer ske med stor skyndsamhet under de närmaste åren. Vi har börjat med att prioritera de som har det tuffast.

Annika Strandhäll tog också upp de ojämställda pensionerna, och menade att även detta är en högt prioriterad fråga för pensionsgruppen.

Avslutningsvis fick Sveriges pensionärer nästan ett löfte om bostadstillägget för pensionärer (BTP):

– Vi i politiken måste vara självkritiska om BTP:n, det har inte varit någon höjning sedan 2007. Många partier tycker att det här är oerhört viktigt då en höjning av bostadstillägget är riktigt träffsäkert, sa Annika Strandhäll, varpå hon besvarade frågan om när en höjning i så fall kan ske med:

– Förhoppningsvis inom kort.

Text Rikard Johansson