I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar 467 äldre själva om sina erfarenheter om livet med NPF.

Att åldras med funktionsnedsättning – diagnos underlättar

Äldre med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet.

I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar 467 äldre själva om sina erfarenheter om livet med NPF.

Motstånd att diagnostisera äldre
Många äldre har känt igen sig när exempelvis barn eller barnbarn fått en NPF-diagnos. De berättar hur de i perioder tagit kontakt med vården för NPF-relaterad problematik, men ofta mötts av motstånd och misstroende. Deras problematik har i stället förklarats med diagnoser som depression, bipolaritet och ångestsyndrom. NPF har inte nämnts eller utretts.

Aldrig för sent för en utredning
Rapporten visar tydligt värdet av att få en diagnos även som äldre. Den ger en förklaring till varför livet ofta varit så utmanande. 60 procent upplever att de fått ökad förståelse för sig själva och en ökad livskvalitet. Med rätt stöd och behandling minskade det personliga lidandet. Det kan dessutom göra annan vård överflödig, vilket även är en vinst för samhället.

Dags att uppmärksamma en osynlig grupp i samhället
Vården behöver se värdet av att utreda även äldre med misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessutom behövs ett rejält kunskapslyft inom vården, omsorgen och samhället för att möta de stora behov som finns hos äldre med diagnos.

Rätt stöd och behandling kan rädda liv och ge äldre med NPF ett bättre liv, visar rapporten.

Projektet är ett samarbete mellan Attention och SKPF Pensionärerna.

Läs rapporten här

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto