Författare: Markus Dahlberg

Ta hand om arvet efter dig

Arvstvister. Ett ämne lika svårt och obehagligt som viktigt. Arvingarnas strid om eventuella pengar, fastigheter och saker blottar ofta gamla undertryckta konflikter som plötsligt då blossar upp. Den kände radio­psykologen Allan Linnér ger några goda råd väl värda att tänka på.

Försäkringsnyheter

Den nya försäkringen, som heter ”Gruppliv 60+”, är nu aktiv och kan från den första februari tecknas hos Folksam. En grupplivförsäkring är enkelt uttryckt ett efterlevandeskydd. Under arbetslivet är den här typen av försäkringar oftast inbakade i kollektivavtalet eller en del av medlemskapet i ett fackförbund. Vid pensioneringen försvinner den trygg­heten, vilket vi nu är […]

Japansk äldreomsorg

Kalmar, som utsågs till årets e-hälsokommun 2023, hämtar inspiration från Japan för hur äldrevård kan bedrivas.

Stora skillnader inom hemtjänsten

Två nya ansikten om dagen. Det är vad hemtjänsttagare i vissa kommuner måste stå ut med när de får besök om hemtjänsten. Skillnaderna mellan personalkontinuiteten bland landets kommuner är enorm.