Bankkiosker löser efterfrågan på banktjänster

Bankkontoren blir färre och färre och servicen därefter. Kunderna använder hellre digitala tjänster än besöker ett bankkontor, säger bankerna. Till exempel bestämde sig Handelsbanken hösten 2020 för att stänga 180 av sina 380 kontor i Sverige. 

Stängningen av bankkontoren drabbar äldre, mindre orter och samhällen i hög grad.
SKPF anser att fungerade betaltjänster är en grundläggande rättighet för alla, även för de som står utanför det digitala samhället.

Allt färre bankkontor
Den sista december 2019 fanns det totalt 1 265 bankkontor i Sverige, varav Handelsbanken hade drygt 380 och Swedbank 168. Fristående sparbanker hade 134 kontor. Så har antalet kontor förändrats från 1.934 år 2010 till 1 312 år 2019. Det är över 30 procent färre bankkontor.

Skottland har lösningen
I Skottland löser OneBanks detta istället med att placera fullt bemannade bankkiosker, istället för bankpalats, på orter och platser som traditionella banker har lämnat.
Hos OneBanks kan du behålla din gamla bank, men utföra dina banktjänster genom OneBanks.

Företagets första kiosk öppnade 15 december 2020 i livsmedelsbutiken Denny´s Co-op i Falkirk, en liten stad i Skottland som inte har haft en bankfilial sedan 2018.
Den fullt bemannade bankkiosken har skapat nya jobb för lokalbefolkningen och har öppet under livsmedelsbutikens öppettider, från klockan 7 till 22.

– Det är så viktigt att invånare och företag har snabb och enkel tillgång till viktiga banktjänster. Alla i samhället ska inkluderas, säger Duncan Cockburn, VD för OneBanks.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto