Bättre koll på läkemedel med nationell läkemedelslista

Regeringen vill införa en nationell läkemedelslista, som bland annat ska ge bättre förutsättningar för att upptäcka och undvika skadliga kombinationer av läkemedel, minska risken för överförskrivning och felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel.

Konkret innebär det att all relevant information om läkemedel som har skrivits ut till en person på recept och om läkemedel som har hämtats ut på öppenvårdsapotek samlas på ett ställe, oavsett vem som skrivit ut receptet. Tanken är också att olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården ska få tillgång till uppgifter i registret för att uppnå en säkrare patientvård.

– Digitaliseringen skapar nya möjligheter och det måste vi utnyttja när vi vill göra hälso- och sjukvården bättre. Med en nationell läkemedelslista kan olika läkare få en överblick av vilka läkemedel du har fått utskrivet sedan tidigare. Det kommer minska risken för felaktiga förskrivningar av läkemedel markant, säger socialminister Annika Strandhäll.

Lagen om nationell läkemedelslista föreslås träda i kraft den 1 juni 2020, vilket innebär att registret vid den tidpunkten ska kunna användas av hela hälso- och sjukvården samt på apoteken. Användning av det nya registret kommer att vara obligatorisk från och med den 1 juni 2022.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto