Bättre medlemsförmåner – Nya försäkringar

Under 2024 blir förbundets försäkringar ännu lite bättre. Med två nya tillskott får du som är medlem möjligheter att få ett ännu bättre försäkringsskydd.

Direkt på det nya årets träder en av de nya försäkringarna i kraft. Den heter ”Boendeförsäkring för medlem”. Den avser de tillägg som går att teckna till hemförsäkringen hos Folksam och innebär att du som har din hemförsäkring via oss hos Folksam får tio procents rabatt på några av de tillägg som finns till hemförsäkringen, närmare bestämt utökad hemförsäkring, villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring och ägarlägenhetsförsäkring.

För att erhålla rabatten måste försäkringstagaren själv ta kontakt med Folksam för att aktivera den.

Observera att rabatten inte gäller själva hemförsäkringen, utan tilläggen.

”Boendeförsäkring för medlem” börjar gälla direkt efter årsskiftet. I god tid före dess kommer det att finnas mer information på såväl SKPS:s som Folksams hemsidor. Det går även bra att ringa Folksams kundtjänst för mer information.

Gruppliv 60+
Grupplivförsäkring 60+ är en ny försäkring som från den 1 februari 2024 går att teckna via SKPF hos Folksam. För den som går i pension försvinner det efterlevandeskydd som finns inbakat i kollektivavtal och medlemskapet i ett fackförbund. Det rättar vi till nu genom att erbjuda en grupplivförsäkring för dig som är medlem i SKPF. Har du en partner kan även den personen teckna försäkringen.

Försäkringen går att teckna fram till 71-års ålder och gäller som längst till den månad då du fyller 85. Det finns två försäkringsbelopp att välja mellan, alltså det belopp som utfaller till efterlevande: 40 000 eller 80 000 kronor.

Värt att notera är att försäkringsbeloppet minskas med fem procent per år från det att du har fyllt 76. Vid dödsfall under försäkringstiden utbetalas försäkringsbeloppet i form av dödsfallskapital till den avlidnes dödsbo.

Observera att denna försäkring finns att teckna från och med den 1 februari 2024.

Diagnos 60+
Ytterligare nyheter finns i vår försäkring Diagnos 60+, som faller ut vid sjukdom. Årets nyhet är att den så kallade sex­månadersregeln försvinner. Det innebär att alla som är med i SKPF kan teckna försäkringen. Tidigare gick det bara att teckna försäkringen inom sex månader efter att man blivit medlem i förbundet.

Dock gäller att försäkringen måste tecknas före 75 års ålder. Hör med Folksam om vilka diagnoser som omfattas av försäkringen.

Andra förändringar i Diagnos 60+ är att diagnosbeloppet nu är 40 000 kronor för alla och att premien sänks till mellan 50 och 80 kronor i månaden.

ID-stöld
En liten påminnelse om en annan viktig del i hemförsäkringen, nämligen det skydd mot ID-stöld som finns inbyggt i hemförsäkringen. Om försäkrings­tagaren råkar ut för exempelvis oriktiga pengakrav täcker försäkringen juridisk assistans. Detta utan att det kostar någon självrisk.

Text Markus Dahlberg Foto Markus Dahlberg

Senaste artiklarna