Här grundlades SKPF

Tacka spårvägarna i Göteborg för att SKPF finns. 1949 såg Göteborgs avdelning 1 behovet av ett förbund som kunde tillvarata pensionärernas intressen. Följ med på en resa tillbaka i tiden med dödliga spårvagnsolyckor och kvinnliga spårvagnsförare som kämpade för att ­accepteras.

Det är onsdag arla morgon klockan åtta när de pensionerade spårvagnsambassadörerna Jan Axelson, Dan Aronsson, Leif Holmén och Bo Arvidsson bjuder på en nostalgisk resa med utgångspunkt från spårvagnshallarna i Gårda i Göteborg

Vi talar om den första tiden för 75 år sedan när representanter för flera spårvagnsstäder träffades i Stockholm för att bilda en pensionärsförening. Alla utom avdelning 1, spårvägarna i Göteborg, hoppade av.
– Så det var göteborgarna som startade SKPF som en intresseförening 1949, berättar Bo Arvidsson som har rotat i historien.

Han konstaterar att förbundet främst bildades för att behålla gemenskapen efter pensionen:
– Så att spårvagns- och bussförarna inte skulle bli ensamma. Pensionärers villkor, som är viktiga frågor för förbundet i dag, verkar inte ha varit lika framträdande då.

Redan tidigt bildades det många olika intresseföreningar inom spårvägen i Göteborg. Det stillasittande och ganska monotona arbetet med att köra vagn krävde en stimulerande fritid. Orkesterföreningen, frimärksklubben, idrotts­föreningen med en egen stuga i Skatås, och inte minst semesterhemsföreningen som köpte hela Skräddarön i Bohuslän, var populära.
– Även schackklubben lockade många spårvägare, berättar Bo Arvidsson.

Den ideella föreningen Ringlinien bildades strax efter spårvagnarnas 100-årsjubileum i Göteborg 1979. Dan Aronsson började i föreningen redan 1986, trots att han aldrig har kört spårvagn i trafik själv. Han har varit ingenjör på Ringhals kärnkraftverk. Han är ordförande i den spårvägshistoriska föreningen som har 20 fungerande gamla vagnar, samt ett dussin till som tar 50 år att renovera.

Läs hela artikeln i det aktuella numret av Här&Nu på sidan 22.

Text Peter Olofsson Foto Annacarin Isaksson

Senaste artiklarna