Bättre skydd vid telefonförsäljning

Det ska bli svårare att lura konsumenter att köpa varor vid en telefonförsäljning. Regeringen vill stärka skyddet genom att det ska krävas en skriftlig medgivan innan ett avtal börjar gälla.

– Att äldre personer och andra som är särskilt utsatta råkar illa ut vid telefonförsäljning är inte acceptabelt. Genom förslaget stärker vi nu konsumenters förutsättningar att fatta genomtänkta beslut när de blir uppringda av försäljare på telefon, säger biträdande justitieministern Heléne Fritzon, S.
Problem som uppstår vid telefonförsäljning är ett uppmärksammat problem. Det handlar exempelvis om att konsumenter felaktigt påstås ha ingått avtal eller att de ingår avtal utan att förstå vad det innebär. Problemen är ofta kopplade till en överrumplande och pressande försäljningssituation.

– Det är hög tid att stärka konsumentskyddet på området. Jag är väldigt glad att regeringen nu kan lägga fram förslag som på allvar förbättrar situationen för konsumenter vid telefonförsäljning, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, MP.
I framtiden ska det inte räcka med ett muntligt avtal, när försäljaren kontaktar kunden på eget initiativ för att sälja en vara och ingå ett avtal. För att ett avtal ska börja gälla måste försäljaren skicka en bekräftelse på anbudet till konsumenten. Och konsumenten måste acceptera anbudet. Både bekräftelsen och att konsumenten accepterar avtalet ska vara skriftliga och kan skickas med exempelvis mejl, sms eller post.

Om säljaren/företaget levererar en vara eller utför en tjänst, trots att något avtal inte ingåtts på detta sätt, ska konsumenten inte vara skyldig att betala för den.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Text Ullacarin Tiderman Foto Regeringen