– En begravning behöver inte vara dyr. Man behöver inte kosta på. Det är inte det som gör den värdig och högtidlig, säger domprost Kent Nordin.

Begravning behöver inte vara dyrt

Felaktigt tror många att man måste vända sig till en begravningsbyrå för att planera och anordna en begravning. Visst får man all hjälp som behövs, ofta av kunniga och inkännande människor, men ett betydligt billigare alternativ är vända sig till kyrkan. Här får man både råd och hjälp – gratis. Och det även om man inte är medlem i Svenska kyrkan.

Men det få vet är att det går att planera och genomföra en begravning helt efter eget huvud och gottfinnande. Det finns inget rätt eller fel och ingen lag säger att man behöver anlita en begravningsbyrå eller genomföra en kyrklig ceremoni.
En begravning kan kosta allt mellan 5 000 till 100 000 kronor och då har man gått från den ena ytterligheten till den andra – från den billigast till den mest påkostade.
Snittpriset för en begravning i Sverige ligger mellan 25 000 till 30 000 kronor och det är normalpriset om man låter en begravningsbyrå sköta det mesta av arbetet.
– Jag skulle önska att sorgehusen tog kontakt med kyrkan i ett tidigare skede i stället för att vända sig till en begravningsbyrå direkt efter dödsfallet, säger domprost Kent Nordin i Härnösands domkyrkoförsamling.

Den avlidnes önskan
Likväl som begravningsbyrån ger hjälp och råd i allt från att välja kista, ordna dödsannons, transport av kista, blomsterarrangemang och minnesstund, kan många församlingar göra sammaledes.
– Det är bättre att ta kontakt med församlingen först om man vill ha en kyrklig begravning, anser Kent Nordin.
Hans erfarenhet säger att många önskar ett avsked med en kyrklig ceremoni, även om man vid något tillfälle i livet, valt att lämna kyrkan. Och är det enligt den avlidnes önskan, går det ofta att ordna. Vänder man sig däremot till begravningsbyrån, kan sådana överväganden falla bort, tror Kent Nordin.

Man kan göra allt själv, allt från dödsannons, beställa kista från kistleverantör, till att ordna minnesstund.

Men även om man tänkt sig en borgerlig begravning, av personliga skäl eller för att den avlidne så önskade, så lägger kyrkan inga värderingar i detta. Ber man om råd inför en begravning eller önskar ett sorgesamtal så får man det.

Inte alltid jurist behövs
Vill man ha en ordentlig genomlysning vad man kan och får göra och vilka rättigheter man har vid en begravning är också Svenska kyrkans skrift Om begravning att rekommendera. Där får man svar på många frågor om vad begravningslagen säger.
– Man kan göra allt själv, allt från dödsannons, beställa kista från kistleverantör, till att ordna minnesstund. Om det är en enkel boupptäckning behöver man inte anlita en jurist utan det räcker att fylla i ett dokument från Skattemyndigheten.
Det är också tillåtet att tillverka en egen kista. Det enda kravet är särskilda mått vid tillverkningen.
– En begravning behöver inte vara dyr. Man behöver inte kosta på. Det är inte det som gör den värdig och högtidlig, säger Kent Nordin.
Avskedet behöver inte ens hållas av en präst, eller en borgerlig officiant.
– Du kan hålla en begravning själv, du behöver inte heller vara i ett gravkapell utan kan välja att vara på en annan plats, exempelvis i din egen trädgård.

 • Efterlevandeguiden
  När en närstående dör är det inte bara sorgen efter den saknade som behöver hanteras – för den efterlevande är det också en hel del praktiskt som ska fixas och kontakter som måste tas.
  Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Skattemyndigheten och Försäkringskassan för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.
  www.efterlevandeguiden.se
 • Annan hjälp
  I Sverige finns cirka 800 begravningsbyråer, 430 är auktoriserade och anslutna till Sveriges begravningsbyråers förbund. 300 ingår i folkrörelseägda Fonus. Fonus äger även lågpriskonceptet Fondkistan, som drivs av enskilda entreprenörer på franchisbasis. Övriga begravningsbyråer är fristående.
  www.begravningar.se
  www.fonus.se
  www.fondkistan.se
  www.begravningssidan.se
  www.begravningsplaneraren.se
 • Om begravning
  På Svenska kyrkans hemsida finns en skrift Om begravning som handlar om hur en begravning går till, skriften finns också att ladda ner som pdf på www.svenskakyrkan.se/begravning

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman