Besöksförbudet på äldreboenden upphör

Besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den 1 oktober med anledning av den minskade smittspridningen av covid-19. Och med anledning av de åtgärder som vidtagits av myndigheter och de förändringar som gjorts på landets äldreboenden.

Socialstyrelsen har tagit emot information om hur vidtagna åtgärder följts och hur dessa påverkat smittspridningen på boendena. Den sammanlagda bedömningen som Socialstyrelsen nu gör innebär att förbudet kan tas bort.

– Ett långvarigt besöksförbud innebär stora påfrestningar i form av saknad och risk för negativa hälsoeffekter. Upplevelse av ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till annan sjuklighet vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.

– Däremot är det fortfarande viktigt att man undviker besök om man som anhörig har någon form av symptom, samt att man följer de lokala riktlinjer och åtgärder som vidtagits och som finns på landets olika äldreboenden, säger socialminister Lena Hallgren.

Socialstyrelsen har tagit fram särskilda föreskrifter där man bland annat ska genomföra en riskanalys och en bedömning av åtgärder mot smittspridning. Socialstyrelsen har även tagit fram checklistor och informationsblad, som ska finnas tillgängliga på landets äldreboenden. Det ska alltid finnas handsprit för de boende samt för besökare.

– Det är också viktigt att äldreboendena fortsätter att uppdatera sina rutiner, säger Johan Carlson vid Folkhälsomyndigheten.
– Och vi överväger att man ska kunna vidta lokala åtgärder och som kan införas vid en lokal smittspridning och då ska man eventuellt kunna besluta ett besöksförbud. I det fallet tar den lokala smittskyddsläkaren det beslutet. Detta går nu ut på remiss.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram rekommendationer, besöksrutiner och hygienråd som alla kan få tillgång till vid ett besök på äldreboenden.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto