Bra tillskott för de sämst ställda – men otillräckligt för pensionssystemet

Visserligen innehåller grundskyddsutredningen förbättringar för de sämst ställda pensionärerna, men det är otillräckligt, anser de tre pensionärsorganisationerna, SKPF, SPF och PRO. Respektavståndet mellan den som arbetat hela sitt liv och en garantipensionär måste göras tydligare. Förslaget innebär att den som arbetat i 40 år kan komma att få samma nettopension som en garantipensionär.

Pensionärsorganisationerna kräver större förändringar av hela pensionssystemet och menar att förslagen tenderar att bara omfördela resurser mellan dem som har det sämst ställt.

Berit Bölander, ordförande SKPF Pensionärerna:
– Vi välkomnar de jämställdhetseffekter som utredningens förslag ger, då en majoritet av de sämst ställda pensionärerna är kvinnor. Men vad som i slutändan blir facit för våra medlemmar är i dagsläget svårt att se, då utredningen är ofärdig. Till exempel finns det ingen lösning på hur respektavståndet mellan den som arbetat i 40 år och garantipensionärer ska se ut. Det finns även andra saker som är olösta i utredningen som kan få stora konsekvenser för våra medlemmars ekonomi. Därför har vi i pensionärsförbunden ett jättejobb framför oss att se till att våra medlemmars intressen inte glöms bort i det fortsatta arbetet.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna:
– Samtidigt som det är positivt att de pensionärer som omfattas av grundskyddet får ett tillskott, betyder dessa förändringar sannolikt att många pensionärer upplever att det varit meningslöst att ha arbetat under många år. När politikerna enbart justerar upp grundskyddet minskar det så kallade respektavståndet än mer. En snittpensionär som arbetat heltid i 40 år kommer då att ha ungefär samma disponibla inkomst som en som aldrig arbetat, på omkring 13 500 kronor. Det är orimligt och det är inte konstigt att tilliten till systemet blir allt lägre. Ett ofrånkomligt nästa steg är att politikerna nu tar sitt ansvar och förändrar även andra delar av pensionssystemet – allt annat vore otillräckligt.

Christina Tallberg, ordförande PRO:
– En förbättring av de lägsta pensionerna är helt nödvändig för att minska de ekonomiska klyftorna. De med de allra lägsta pensionerna får det bättre. Det är bra. Men det behöver skjutas till mer pengar. Förslaget omfördelar resurser mellan dem som har det sämst ställt. Det är ingen bra lösning. Vi hade också önskat att garantipension och bostadstillägg ska följa med inkomst – och kostnadsutvecklingen. Utan förslag om indexering riskerar klyftorna och äldrefattigdomen att öka igen. Det är ingen betjänt av.

Pensionärsorganisationerna om Grundskyddsutredningen

Text Ullacarin Tiderman