Det är cirka 100 personer varje år som dör i bränder. 80 personer dör där de känner sig tryggast – i hemmet.

Brandövning hemma räddar liv

100 personer dör årligen i bränder. Drygt 80 av dessa dör i sina hem. Gör därför din egen brandövning hemma. Det tar inte mer än några minuter och kan rädda liv.

Det är under årets mörka månader som flest bränder uppstår i hemmen. Det är då vi spenderar mest tid inomhus och tänder levande ljus och brasor för trivsel och för att värma oss. Kunskapen om hur man ska agera vid brand är låg och många vet inte hur de ska agera om det börjar brinna.
Små barns instinkt vid brand är ofta att gömma sig, och i ett rökfyllt hus eller lägenhet kan det bli ödesdigert. Prata ned barnen om att de ska ropa på hjälp, öva och kom överens med hela familjen på vilken plats ni ska samlas utomhus om det börjar brinna. Då har ni tagit några enkla men viktiga steg mot bättre beredskap vid brand.

Brandövning med familjen
Utan en gemensam samlingsplats kan någon bege sig tillbaka i tron att någon finns kvar i det brinnande huset, när alla i själva verket är i säkerhet. En del tragiska dödsfall har hänt precis så.
Att göra en brandövning med familjen där ni går igenom utrymningsvägar, återsamlingsplats och släckutrustning kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det tar inte lång tid och kan med fördel iscensättas som en rolig, men livsviktig, lek för alla familjemedlemmar.

Ha rätt utrustning hemma
Förutom att genomföra en brandövning bör man utrusta hemmet med godkänd släck- och varningsutrustning, brandsläckare och brandfilt. Att sätta upp CE-märkta brandvarnare i kök och i sovrum räddar liv.
Det är bra att ha en pulversläckare på sex kilo och brandfiltar tillgängliga på varje våningsplan, åtgärder som kan göra stor skillnad om det börjar brinna.
Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan och gärna placera dem i eller i närhet till sovrummen så att du hör när de larmar. Det gör att du reagerar snabbare vid en brand. Du bör också placera brandvarnare i köket där flesta bränderna startar.

Brandöva – gör så här
Gör din egen brandövning hemma. Det tar inte mer än några minuter, och kan rädda liv.
Samla alla som bor i hemmet. Berätta för alla vad ni ska göra.

  1. Bestäm en återsamlingsplats: Enas om en plats utanför bostaden där ni ska samlas om det brinner. Välj en plats där man ser huset
  2. Gör en utrymningsplan: Gå från rum till rum och prata om hur man kan ta sig ut från just det rummet om det börjar brinna där. Prata om att röken är giftig och hur man kan krypa under den för att ta sig ut.
  3. Prata igenom: Bor ni i lägenhet, prata igenom vad man gör om det brinner i trapphuset – stänger dörren om sig och använder andra vägar ut om det går. Bor man högt upp är det att larma och sedan hålla sig synlig för räddningstjänsten i fönster eller på balkong.
  4. Kolla era utrymningsvägar: Se till så att alla dörrar och fönster är framkomliga. Ta bort sådant som står i vägen. Använd alltid ytterdörren i första hand, altan- eller balkongdörrar i andra hand och fönster i tredje hand. Bor ni högt upp, diskutera om man kan ta sig ut från balkong eller fönster med en hopfällbar brandstege som ni kan ha hemma.

Brandöva:

  • Lämna bostaden och stäng fönster och dörrar bakom er för att stänga in branden.
  • Ta det lugnt och testa gärna olika utrymningsvägar.
  • Samlas på er återsamlingsplats – här räknar ni in alla och ser till att alla är med.

Fakta om bränder hemma
Det är cirka 100 personer varje år som dör i bränder. 80 personer dör där de känner sig tryggast – i hemmet.
Hälften av alla som dör i bränder är över 65 år. Sviktande minne, sämre rörlighet och att man använder sömntabletter är vanliga orsaker.
Den vanligaste orsaken till brand i småhus är soteld. I lägenhet är den vanligaste orsaken att man glömt spisen på.
De flesta bränder startar i köket, förutom i de småhus som har eldstad.
Det är vanligast att det börjar brinna under årets mörka månader, då är vi ofta inomhus och tänder ljus eller eldar i brasan. Kvällen är också den tid på dygnet då det oftast börjar brinna.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto